Dự Án > NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI MÀU BROTEX

Chủ đầu tư

:

Công ty TNHH Brotex – Việt Nam

Đơn vị ký kết hợp đồng

:

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (Coteccons)

Phạm vi công việc

:

Lắp đặt Busbar kết nối tủ MSB với Bình biến áp.

Địa chỉ

:

Khu công nghiệp Phước Đông - Gò Dầu – Tây Ninh

Qui mô công trình 
:
Vốn đầu tư là 100 triệu USD, sử dụng 35 ha đất bao gồm: 02 xưởng sợi (120.000 m2) và 04 nhà kho (22.000 m2).
Ngày khởi công
:
04/3/2015 (dự kiến 8/2015 hoàn thành)

Một số hình ảnh thi công: