Tủ Tín Hiệu

Tủ tín hiệu điều khiển đèn giao thông là bộ phận điều khiển quan trọng nhất trong hệ thống xử lý tín hiệu đèn giao thông. Tại đây sẽ thực hiện các chức năng điều khiển, xử lý thông tin. Kết nối giữa các nút giao thông với nhau nhằm đảm bảo an toàn đi …

0914.3030.14